به نظر شما خوش اخلاق ترین فرد روم کیست؟
(22.72%) 5
hani
(13.63%) 3
mr_reza75
(22.72%) 5
عسسسل
(9.090%) 2
الهه
(18.18%) 4
نفس
(0%) 0
zalzalak
(0%) 0
emad
(13.63%) 3
sokot
(0%) 0
داداش منصور

تعداد شرکت کنندگان : 22